Opening Beuningse UiterwaardenMet een klein maar heftig buitje precies op het moment dat ...
Werkzaamheden op schiereilandBeplanting en bestrating
Beuningse uiterwaardenHier gebeurt van alles!
SchiereilandRecreatieve plek met speelaanleidingen
Wandelen door Weurtse straatjeIn 2017 weer toegankelijk gemaakt
Uitleg over plannen en historieTijdens wandelexcursies via Weurtse straatje
Vertier op de strandjesactiviteit Dijkmagazijn
Geniet van de wildernisDe rode Geuzen
Struinen door de uiterwaardactiviteit Dijkmagazijn
Hutten bouwenactiviteit Dijkmagazijn
Creaties makenactiviteit Dijkmagazijn
Excursies / Vogels kijkenactiviteit Dijkmagazijn
Fietsen over de autoluwe dijkIeder zijn eigen tempo
Avontuur belevenactiviteit Dijkmagazijn
Diverse partijen zorgen voor de uiterwaardIn goed overleg
Onderhoud, ook met het oog op waterveiligheidStaatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
Vertel het doorKijk, beleef, doe mee

Wie doet wat?

In de Beuningse uiterwaarden gebeurt van alles! Veel partijen werken met elkaar aan een mooie nieuwe toekomst van het gebied. Wie doet wat?

Gemeente Beuningen

De Beuningse uiterwaarden, waar alle ontwikkelingen plaatsvinden, zijn grondgebied van de gemeente Beuningen. De gemeente kent het gebied en de inwoners en brengt die kennis in bij de verschillende projectoverleggen. Daarbij houdt de gemeente rekening met de belangen van grondeigenaren.
Website gemeente

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland is regisseur van het programma WaalWeelde. Het project Beuningse uiterwaarden wordt vanuit dit programma gefinancierd. De kern van het programma WaalWeelde is samenwerking en samenhang. De betrokken partijen werken aan een mooie, veiligere en natuurlijkere rivier, zoals beschreven is in de Visie WaalWeelde. Om dit te doen is er het WaalWeelde-netwerk waarin uiteenlopende partijen vertegenwoordigd zijn. Via samenwerking worden plannen van onderop met de regio ontwikkeld.
Meer info

Rijkswaterstaat: programma Stroomlijn

Door grote weersveranderingen neemt de hoeveelheid water in de Nederlandse rivieren toe. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing in de stroombaan aan. De stroombaan is het deel waar de rivier het hardst stroomt. Bij een hoge waterafvoer, bijvoorbeeld door extreem veel regen, stroomt de rivier op die plaatsen het snelst.
 
Tijdens de laatste fase van het programma zijn de gronden van particuliere eigenaren aan de beurt. De bedrijfscombinatie Krinkels-CSO heeft in maart 2014 van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor de uitvoering in twee deelgebieden. Deze gebieden beslaan de Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Waal/Merwede en de Maas. Een deel van de Beuningse uiterwaarden behoort ook tot het werkgebied.

In overleg met de provincie en grondeigenaren wordt bekeken waar de begroeiing uit de stroombaan kan worden verwijderd zodat bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naar zee stromen Soms volstaat het weghalen van alleen lage begroeiing of de onderste takken van bomen. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen.

Eind 2016 zijn de werkzaamheden gereed.

Zo werkt Rijkswaterstaat doorlopend aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt.
Meer info

Staatsbosbeheer

De Beuningse uiterwaarden worden deels beheerd door Staatsbosbeheer. Om ervoor te zorgen dat het water bij hoogwater goed door kan stromen, heeft Staatsbosbeheer in opdracht van Rijkswaterstaat, in overleg met overige eigenaren en beheerders bomen en struiken verwijderd op verschillende plekken in de stroombaan, daar waar het water bij hoogwater het hardste stroomt. De gronden van particuliere eigenaren zijn nu aan de beurt, onder de naam: Stroomlijn fase III. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat door de firma Krinkels-CSO. Het overleg met de eigenaren en de uitvoering is in handen van dit bedrijf. Op de percelen van Staatsbosbeheer lopen ‘Rode Geuzen’ en Konikspaarden. Deze zijn via stichting FREE Nature ingezet om de gronden te begrazen.

Natuureducatie - Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur. Zij zijn immers de toekomstige natuurbeschermers, beleidsmakers, boeren, burgers en bouwers. Staatsbosbeheer ziet het daarom als een belangrijke rol om jeugd en natuur met elkaar te verbinden. 
Dat doen we door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en leren. Via speelbossen, gezinsactiviteiten, maar ook via educatieprogramma’s voor basisscholen, brede scholen en bso's. Een van de manieren om jeugd en natuur met elkaar te verbinden is via educatie. In de Beuningse Uiterwaarden doen we dat in samenwerking met Het Dijkmagazijn. Sinds 2013 is het educatieprogramma “Woordvoerders voor de Natuur” gestart. Kruip in de huid van een onderzoeker, kunstenaar, bever of andere gebruiker en ontdek zo de uiterwaarden! Die kans krijgen kinderen uit groep 7 of 8 van de basisschool bij dit educatieprogramma. Ze ontdekken en beleven, samen met hun leerkracht, de natuur op een speelse manier en presenteren ‘hun’ natuur aan anderen. Als ‘woordvoerder’ brengen ze hun enthousiasme over op anderen. Meer informatie: www.woordvoerdersvoordenatuur.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen van Staatsbosbeheer in het Rijk van Nijmegen? Kijk dan op www.rivierengebied.wordpress.com en word volger!

Website Staatsbosbeheer

Het Dijkmagazijn

Het Dijkmagazijn heeft als doelstelling mensen te verbinden met het landschap. Dit doet het Dijkmagazijn vooral door activiteiten te organiseren, maar ook door middel van informatie geven. We organiseren activiteiten volgens een eigen agenda. Zo hebben we bijna elke woensdagmiddag Waalwoemi-activiteiten: met kinderen en hun (groot)ouders naar de Waal. Op verzoek kunnen gezelschappen met Het Dijkmagazijn actief het landschap intrekken. Met Beleef de Waal willen we samen met andere partijen (ondernemers, erfgoedinstelling, beheerders en eigenaren grondgebieden etc) komen tot een kleinschalig en duurzaam recreatief en toeristisch aanbod.
Meer info
Facebook-pagina met activiteiten

ARK Natuurontwikkeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ARK Natuurontwikkeling een klimaatbuffer-subsidie toegekend om in het oostelijke deel van de Beuningse uiterwaarden een start te maken met de inrichting volgens de visie Weelde in de Beuningse uiterwaarden. ARK voert de regie over de uitvoering en stemt de uitvoering af met alle betrokkenen. De klimaatbuffer-werkzaamheden zijn in de zomer van 2014 gereed.
De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van het eerste deel van de hoogwatergeul. Het graafwerk hiervoor vindt plaats in de Staartjeswaard en in de Sluiswaard. In de Sluiswaard wordt een laag van circa 25 centimeter klei afgegraven. Deze klei zal later gebruikt worden om de bodem van de geul mee af te dichten zodat mogelijke kwel binnendijks voorkomen wordt. In de Staartjeswaard ontstaat het eerste deel van de Geul. In de loop van 2014 zal de inrichting af zijn. Er ligt dan een waterpartij die ruimte biedt aan planten en dieren die houden van natte natuur en aan mensen om te genieten en te struinen.
De werkzaamheden lopen vooruit op de aanleg van de rest van de hoogwatergeul en sluiten aan bij de eerder uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het project Stroomlijn.
Meer informatie:
www.ark.eu/beuningen
Stichting ARK
Klimaatbuffers

Free Nature

FREE Nature is de beheerder van de grote grazers die in het gebied leven. Deze Rode Geuzen en Konikpaarden leven het hele jaar door in de uiterwaard en zijn altijd zichtbaar voor het publiek. De grote grazers leven het hele jaar in het gebied. Ze krijgen hun veulentjes en kalfjes en leven als een hechte familie samen. Tegelijk doen ze wat ze het allerliefste doen: eten! Ze lusten behalve gras ook graag ruigte en twijgen van bomen. Zo houden ze het gebied open en kan het water goed doorstromen in de uiterwaard. Op 1 juni is er een excursie genaamd de paardensoap en op 18 juni gaan we op pad met paardenmeisjes. Als er een dier is uitgebroken of ziek is, kan je bellen naar het calamiteitentelefoonnummer van FREE Nature. Dat is 06-29015731. Voor overige vragen kan je terecht bij beheerder Marc Buchner, marc.buchner@freenature.nl of 06-20447419.
Meer info

 

Cookie settings