Opening Beuningse UiterwaardenMet een klein maar heftig buitje precies op het moment dat ...
Werkzaamheden op schiereilandBeplanting en bestrating
Beuningse uiterwaardenHier gebeurt van alles!
SchiereilandRecreatieve plek met speelaanleidingen
Wandelen door Weurtse straatjeIn 2017 weer toegankelijk gemaakt
Uitleg over plannen en historieTijdens wandelexcursies via Weurtse straatje
Vertier op de strandjesactiviteit Dijkmagazijn
Geniet van de wildernisDe rode Geuzen
Struinen door de uiterwaardactiviteit Dijkmagazijn
Hutten bouwenactiviteit Dijkmagazijn
Creaties makenactiviteit Dijkmagazijn
Excursies / Vogels kijkenactiviteit Dijkmagazijn
Fietsen over de autoluwe dijkIeder zijn eigen tempo
Avontuur belevenactiviteit Dijkmagazijn
Diverse partijen zorgen voor de uiterwaardIn goed overleg
Onderhoud, ook met het oog op waterveiligheidStaatsbosbeheer en Rijkswaterstaat
Vertel het doorKijk, beleef, doe mee

Informatie bijeen

Op deze website brengen de partijen die actief zijn in de Beuningse uiterwaarden al hun informatie over hun voornemens en werkzaamheden bijeen. U kunt zo alle activiteit in het gebied op één centraal punt volgen.

Doelstellingen voor de Beuningse uiterwaarden

De Beuningse Uiterwaarden zijn  eind 2017 natuurvriendelijker ingericht en beter bereikbaar voor recreanten. Bij hoogwater biedt de uiterwaarde meer ruimte aan het water uit de Waal. Provincie Gelderland, de gemeente Beuningen en Dienst Landelijk Gebied zetten zich hiervoor in. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met andere partijen in het gebied zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Locatie

De Beuningse uiterwaarden liggen aan de zuidoever van de Waal tussen Weurt en Winssen.

Landschapsontwikkeling

Al sinds de jaren negentig wordt er actief gewerkt aan natuur- en landschapsontwikkeling, onder andere door inzet van ARK natuurontwikkeling, particulieren, gemeente, provincie, waterschap Rivierenland en het rijk. Grote delen van het gebied zijn daarbij vrij toegankelijk gemaakt voor publiek en delen van de dijk zijn verkeersluw gemaakt. Het natuurbeheer is in handen van Staatsbosbeheer, die daarbij samenwerkt onder andere FREE Nature.

Plannen

De eerste plannen voorzagen in een hoogwatergeul tussen de Bunswaard en de Staartjeswaard. Momenteel ligt er een voorstel voor een andere invulling van het WaalWeeldeproject Beuningse uiterwaarden. Provincilae Staten bespreken dit op 28 januari 2015. Zie het bericht hierover van december 2014. Een voorlopig ontwerpplan is voorzien in het voorjaar van 2015.

Verschillende overheden en partijen werken samen aan de plannen. Dit zijn onder meer Stichting Ark, Staatsbosbeheer, gemeente Beuningen, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Dienst Landelijk Gebied.

Hieronder zijn het eerste en het herziene schetsontwerp weergegeven. Ook in het herziene plan is er ruimte voor natuur, struinroutes en recreatievoorzieningen, zoals picknickbankjes. Het Weurtsestraatje wordt weer geschikt om te wandelen.

Eerste schetsontwerp

Herzien schetsontwerp, december 2014

Klimaatbuffer

Het begin is er! Stichting Ark heeft in de Bunswaard en de Sluiswaard de ‘klimaatbuffer’ gerealiseerd. Natuurlijke processen krijgen hier weer de ruimte. Klimaatbuffers groeien mee met klimaatverandering en verbeteren de leefbaarheid van Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaalt mee aan het programma Natuurlijke Klimaatbuffers.

Begroeiing uit stroombaan

Om ervoor te zorgen dat het water bij hoogwater goed door kan stromen, heeft Staatsbosbeheer in opdracht van Rijkswaterstaat, in overleg met overige eigenaren en beheerders bomen en struiken verwijderd op verschillende plekken in de stroombaan (waar het water bij hoogwater het hardste stroomt). De gronden van particuliere eigenaren zijn nu aan de beurt, onder de naam: Stroomlijn fase III. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat door de firma Krinkels-CSO Het overleg met de eigenaren en de uitvoering is in handen van de firma Krinkels-CSO.

In 2017 klaar?

Provincie Gelderland, gemeente Beuningen en Dienst Landelijk Gebied werken samen onder de projectnaam ‘Weelde in de  Beuningse Uiterwaarden’. De partijen verwachten dat de uitvoering eind 2017 is afgerond.

Cookie settings